Denna hemsida uppdateras inte med aktuella händelser. På vår facebooksida finns alltid aktuell information

Attention Haninge Tyresö är ansluten till Riksförbundet Attention.

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionsnedsättningar. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.