Attention Haninge-Tyresö är ansluten till Riksförbundet Attention.

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionsnedsättningar. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.