Fritidsverksamhet för 11-13-åringar

Verksamheten är förlagd i lugna lokaler där det finns möjlighet till både kreativt skapande och vila i en intrycks-begränsad miljö.
Vi serverar mellis och har en kortare gemensam samling. Efter det kan var och en följa sin egen takt; delta i något skapande i vår ateljé, spela spel, slappa i soffan, prata, göra läxor, osv. Allt är kostnadsfritt.
Vi som håller i caféet är båda pedagoger med lång erfarenhet av att jobba med barn och unga med behov av särskilt stöd. Själv är jag också utbildad behandlingspedagog med inriktning barn/unga och neuropsyk.
Verksamheten är drop-in och ingen anmälan krävs. Däremot kan vi såklart ta på oss ansvaret att närvarokolla och kontakta målsman vid frånvaro, om någon förälder önskar det.