Samverkan med Haninge kommun

posted in: Medlemsinformation | 0

Attention och Studieförbundet vuxenskolan har nu ett samverkansavtal med Haninge kommun i föräldrarskapsstöd.  Vi har fått projektpengar på ett år och vi behöver dig som har grundläggande kunskaper om NPF