Denna hemsida uppdateras inte med aktuella händelser. På vår facebooksida finns alltid aktuell information

 

Genom att bli medlem stödjer du Attention Haninge-Tyresös arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras anhöriga.

Riksförbundet för ett centralt medlemsregister och det är alltså dit du skall vända dig för att bli medlem. Kom ihåg att välja lokalförening.

Du kan vara aktiv eller passiv medlem. Vi välkomnar alla medlemmar till Attention Haninge – Tyresö oavsett om du har tid/vill arbeta ideellt eller inte.

Antingen stödjer du vår förening via din medlemsinbetalning eller så väljer du att också arbeta aktivt inom föreningen. Vi är tacksamma för ditt medlemsskap oavsett vilket du väljer!

Vi behöver fler som kan arbeta aktivt! Ju fler vi blir desto mer kan vi åstadkomma tillsammans!

 

Bli medlem