Föräldraträffar

posted in: Uncategorized | 0

Tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan och Haninge och Tyresö kommun startar vi nu i september 2021 upp fyra olika föräldrastödscirklar för föräldrar som har barn med NPF. Är endast för boende i Haninge eller Tyresö kommun! Haninge 3-12 år Haninge 13-18 … Read More

Nästa styrelsemöte

posted in: Uncategorized | 0

Onsdag 1 september har vi vårt nästa styrelsemöte, med stor förhoppning om att kunna ses fysiskt i vår lokal i Haninge. Medlemmar som är intresserade av att delta på ett styrelsemöte är varmt välkomna att höra av sig via mejl.

Nya styrelsen 2021

posted in: Uncategorized | 0

Styrelsen 2021 valdes på extrainkallade årsmötet 2021-06-06: Ordförande, Annika Mossberg Vice Ordförande, Annika Odén Frisk Kassör, Anna Olofsdotter Lilja Sekreterare, Jill Dahlström Ledamöter, Elsie Jedholt, Mona Mörtling och Sanna Carrigan Suppleanter, Inger Ottosson och Anna Johansson Valberedning, Marie-Louise Berglund Revisor, Lars Karlsson