Uppdatering 2021-04-19

Tyvärr har vår ordförande av personliga skäl behövt avsluta sitt uppdrag i styrelsen.

På det extrainkallade styrelsemötet idag 2021-04-19 valde styrelsen Annika Mossberg som ställföreträdande ordförande
tills dess att ett medlemsmöte kan hållas och ny ordinarie ordförande kan röstas in.

Styrelsen 2021 valdes på årsmötet 2021-03-13:

Ordförande, Johan Svensk, 073-184 4477

Vice Ordförande, Annika Odén Frisk

Kassör, Anna Olofsdotter Lilja

Sekreterare, Jill Dahlström

Ledamöter, Elsie Jedholt, Mona Mörtling

Suppleanter, Inger Ottosson, Sanna Carrigan, Anna Johansson, Annika Mossberg

Valberedning, Marie-Louise Berglund

Revisor, Lars Karlsson