Styrelsen 2020 valdes på årsmötet 2020-03-15:

 

Ordförande, Johan Svensk, 073-184 4477

 

Vice Ordförande, Annas Mamodee

 

Kassör, Anna Olofsdotter Lilja

 

Sekreterare, Inger Ottosson

 

Ledamöter, Annika Odén Frisk,

 

Suppleanter, Elsie Jedholt, Jill Dahlström

 

Valberedning,Mona Mörtling (sammankallande) och Jessica Sikström

 

Revisor, Lars Karlsson