Styrelsen 2019 valdes på årsmötet 2019-03-31:

 

Ordförande, Johan Svensk, 073-184 4477

 

Vice Ordförande, Annika Odén Frisk

 

Kassör, Anna Olofsdotter Lilja

 

Sekreterare, Inger Ottosson

 

Ledamöter, Elsie Jedholt, Ing-Marie Johansson, Jill Dahlström

 

Suppleanter, Oskar Sundell, Therese Sjögren

 

Valberedning, Cecilia Karlsson (sammankallande) och Mona Mörtling

 

Revisor, Lars Karlsson